Ako spoznáte, že má vaše dieťa slabšiu pracovnú pamäť?

Pamäť je schopnosť absorbovať, ukladať, uchovávať a vybavovať si informácie. Rozlišujeme dva typy pamäte: krátkodobú pamäť alebo pracovnú pamäť a dlhodobú pamäť. Zatiaľ čo pracovná pamäť spracúva dočasne uložené informácie, dlhodobá pamäť alebo permanentná pamäť obsahuje informácie, na ktoré si vieme spomenúť veľmi presne a rýchlo.

Predstavte si nasledujúcu situáciu. Ste na narodeninovej oslave a požiadali ste svoje dieťa, aby vám pomohlo s prípravami. Pokyny, ktoré ste mu dali, boli jednoduché: odlož hračky do krabice, topánky do krabice od topánok a uprac výkresy zo stola. Dieťa súhlasilo, ale keď ste o niečo neskôr skontrolovali, čo už urobilo, uvedomili ste si, že hračky boli na polici s topánky, topánky boli stále na chodbe a výkresy stále na stole.

Čo sa stalo? Je vaše dieťa neposlušné alebo má len problém so zapamätaním a interpretáciou informácií, ktoré ste mu dali?

Pracovná pamäť je výkonná funkcia, ktorá hrá dôležitú úlohu v tom, ako si každodenne a pamätáme a spracovávame informácie. Keď si spomeniete na telefónne číslo alebo pokyny, ako sa dostať z jedného bodu do druhého, zakaždým, keď správne použijete gramatické pravidlá, správny vzorec atď. Používate pracovnú pamäť.

Je to aktívny proces, ktorý nám umožňuje udržiavať v hlave všetky potrebné informácie pri vykonávaní úlohy. Pracovnú pamäť je možné vnímať ako kognitívny priestor. Čo sa však stane, keď je ten priestor plný a informácie začnú „vypadávať“?

U detí so zlou pracovnou pamäťou môže byť vykonávanie daných pokynov problematické. Úlohu, ktorú ste mu zadali, neurobí celú alebo s mnohými chybami, alebo vás požiada, aby ste ju zopakovali päťkrát. Je to preto, že nedokáže udržať v hlave naraz všetky informácie a postupnosť krokov a pravidiel, ktoré musí uplatniť.

Rovnako ako v prípade počítačov, aj menej RAM pamäte znamená, že systém bude pracovať intenzívnejšie.

Samozrejme, každému z nás sa stáva, že niekedy zabudneme na niečo z nákupného zoznamu, alebo si nedokážeme v okamihu spomenúť na pravidlá novo naučenej hry. A to je úplne normálne.

Ak však nebudeme venovať dostatočnú pozornosť rozpoznaniu tohto stavu u detí, môže to mať vplyv na ďalší vývoj. Najmä ak má dieťa nejaké ďalšie ťažkosti, ako je dyslexia, ADHD alebo nejaké iné kognitívne slabosti. Pretože musia vynaložiť úsilie navyše na to, aby mohli robiť veci, ktoré sú u iných detí automatizované, niet preto divu, že im v pracovnej pamäti veľmi rýchlo dôjde miesto. Neschopnosť poslať jasné pokyny vytvára u detí odpor a deti nie sú motivované robiť veci, v ktorých „nie sú dobré“.

Bohužiaľ, tento typ správania je veľmi často nesprávne interpretovaný. Deti sú považované za neposlušné a drzé. Nasledujúca kritika je demotivujúca a iba ich odradí od ďalšej práce na riešení problému.

Takže nabudúce, keď vás dieťa „neposlúchne“, venujte tomu pozornosť, môže byť pre neho ťažké spracovať všetko, čo ste mu povedali.

Ako vieme pomôcť?

Rozdeľte úlohy na mikroúlohy

Úlohu môžete rozdeliť na niekoľko menších. Namiesto toho, aby ste mu povedali, odlož hračky, umy si ruky a vyber si knihu, ktorú chceš prečítať, jednoducho povedzte: „Odlož hračky, a keď skončíš, príď ku mne a ja ti poviem, čo máš robiť ďalej."

Alebo ak vaše dieťa píše esej, svoju pracovnú pamäť tiež využíva na to, aby si vybavilo dôležité informácie, vytvorilo a usporiadalo nápady, použilo správny pravopis a gramatiku ... Čo môžete urobiť, je povzbudiť ho, aby plnilo jednu úlohu po druhej:

          • Vytvor a zapíš si hlavné myšlienky
          • Na základe informácií vytvor tézu
          • Načrtni štruktúru
          • Napíš hrubý koncept
          (a neboj sa pravopisu alebo interpunkcie)
          • Skontroluj pravopis

Rozdelenie domácich úloh na zvládnuteľné časti pomôže vášmu dieťaťu vyhnúť sa kognitívnemu preťaženiu. Môže pracovať efektívnejšie a rozvíjať si správne študijné návyky.

Vytvorte rutiny

Rutiny sú pre pracovnú pamäť nevyhnutné. Keď sme schopní automatizovať úlohu, na jej fungovanie už nie je potrebná pracovná pamäť. Pamätanie si, čo robiť ďalej, zaberá kognitívny pracovný priestor, a ak máte rutinu, nie je to potrebné.

Preto buďte dôslední a trpezliví a pomôžte svojmu dieťaťu pri budovaní efektívnych návykov.

Používajte organizačné nástroje

Nástroje ako zoznamy úloh, kalendáre, pripomienky a organizátori vyčistia „pracovný priestor“ a uľahčujú deťom zapamätať si dôležité informácie.

Organizačné nástroje však fungujú, iba ak ich používajú. Pomôžte dieťaťu nájsť nástroje, ktoré sú pre neho vhodné, a urobte z nich súčasť jeho rutiny.

Hry

Existuje veľa počítačových hier, aplikácií a pamäťových hier ako pexeso, ktoré nájdete online pre precvičovanie i pre zábavu. Nezabudnite pravidelne používať aj iné metódy.
KONTAKT

Bratislava

Digital Park III
Einsteinova 19, Blok F

info@easymath.sk
info@brainfactory.sk

+421 0903 757 333
+421 0903 702 992

  instagram       instagram

Ste pripravení začat'?

DOMOV NÁŠ PROGRAM BLOG O NÁS KONTAKT