Zlepšite svet svojho dieťaťa ešte dnes.

Ako spoznáte, že má vaše dieťa slabšiu pracovnú pamäť?


Pamäť je schopnosť absorbovať, ukladať, uchovávať a vybavovať si informácie. Rozlišujeme dva typy pamäte: krátkodobú pamäť alebo pracovnú pamäť a dlhodobú pamäť. Zatiaľ čo pracovná pamäť spracúva dočasne uložené informácie, dlhodobá pamäť alebo permanentná pamäť obsahuje informácie, na ktoré si vieme spomenúť veľmi presne a rýchlo.

viac o tom

Plynulosť bez strachu: Výskum dôkazov o najlepších spôsoboch, ako sa naučiť matematické fakty


(Toto je článok zo série Youcubed zo Stanfordskej univerzity, autor: Jo Boaler, profesor matematickej výchovy.) V kritickom výskumnom projekte vedci študovali študentov pri riešení problémov s číslami (Gray & Tall, 1994). Študenti vo veku od 7 do 13 rokov boli svojimi učiteľmi zaradení do skupín študentov s nízkym, stredným alebo vysokým prospechom.

Viac o tom

DOMOV NÁŠ PROGRAM BLOG O NÁS KONTAKT